Vilkår

* Hver kjørepakke må betales på forhånd.

* Pakkene inkluderer ikke gebyrer fra Statens Vegvesen.

* Pakkene som er kjøpt direkte fra trafikkskolen må brukes innen 12 mnd fra kjøpsdato.

* Pakken kan ikke overdras til andre kjøp.

* Ved kjøp av tilbud gjennom våre samarbeidspartnere gjelder vilkår beskrevet på deres hjemmesider.

* Ved kjøp av kupong gjelder kupongens gyldighet.

* Dersom innbetalte rabatterte pakker refunderes faller mengderabatten bort og ordinær timespris vil gjelde.


Mvh.